Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 800684364
Δ.Ο.Υ.: ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 136235103000
Διεύθυνση: ΛΕΑΝΔΡΟΥ 9
Τ.Κ. 104 43